Statika

Naši statici navrhnou optimální nosnou konstrukci pro Vaši budovu v souladu s platnými normami a předpisy při respektování požadavků příslušných úřadů.

Dipl.Ing. Günter Reisinger

Prokurista, Vedení – technický úsek

Dipl. Ing. Milos Sabo

Statika

Dipl. Ing. Reinhard Voggeneder

Statika