Montáž

Ing. Helmut Voglhofer

Vedení montáže

Eva Wohlmuth

Asistent montáže

Engelbert Elsnigg

Vedení montáže

Herbert Lasslberger

Vedení montáže

Wolfgang Wiener

Vedení montáže

Ing. Oliver Jany

Vedení montáže

Dietmar Kern

Zásobování / údržba

Ludwig Temper

Zásobování

Oliver Panholzer

logistika