Služby

Kompletní servis s vysokými nároky na kvalitu.

 

Ako generální dodavatel nabízí PEM Buildings svým zákazníkům i kompletní dodávku provozních budov včetně:

 

  • Zemních a betonářských prací
  • Vnitřní vybavenosti
  • Elektro-, vodoinstalací, sanity a vykrurovania
  • Venkovní zařízení

 

PEM-koncept je aplikovatelný ve všech řemeslných součástech stavby. Rozdíly mezi odbornými pracemi se vytrácejí. Vaši budovu chápeme a navrhujeme jako celok.

Našu efektivitu vám předáváme formou optimálního průběhu během projektových prací a značnou redukcí nákladů. Odpovědnost z jedné ruky.

Projektování

Od prvotního návrhu až po předání hotového díla na klíč.

Jako zkušený generální dodavatel známe výzvy týkající se novostaveb provozních budov.Vďaka špičkovému návrhu a optimalizaci průřezů vyvíjíme časově a nákladově efektivní projekty, s minimálními nároky na dodatečnou koordinaci ze strany stavebníka. Pro zajištění optimálního návrhu proto doporučujeme naše včasné zapojení do plánovacího procesu.

 

Podobně je rozhodující optimální umístění stavebního objektu v rámci pozemku, respektování požadavky stavebního zákona, ale také s ohledem na logistické požadavky výstavby.

 

V souladu se všemi zákonnými předpisy a normami (požárně bezpečnostními, protihlukovými, tepelněizolačními, BOZP atd.) Navrhujeme v úzké spolupráci se zákazníkem optimální design nové budovy. V úzké spolupráci se zúčastněnými stavebními úřady zpracujeme následně příslušné potřebné dokumenty a klienta doprovázíme až po stavební povolení.

 

Jako generální dodavatel nabízí PEM Buildings svým zákazníkům zhotovení provozních budov jako kompletního díla, včetně zemních prací, základových konstrukcí, vnitřního vybavení, instalace elektrorozvodů, komplet technických zařízení (voda, plyn, topení, kanalizace) vnějšího příslušenství až po na klíč hotové stavby při předání klientovi.