Nadstavby, príslušenstvo

Nadstavby

Významnou súčasťou funkčného diela sú jeho nadstavby a príslušenstvo ako napr. žeriavová dráha so žeriavom, schodiskové priestory, prístrešky a strešné príslušenstvo. PEM navrhuje a realizuje tieto doplnky spolu s mnohými inovatívnymi a kvalitu zaručujúcimi parntermi. Pri tom je dôležité, aby jednotlivé komponenty boli vhodné v celkovom kontexte haly ako aj z hľadiska stavebno-fyzikálneho, požiarno-bezpečnostného a funkčného.

Nadstavby

Významnou súčasťou funkčného diela sú jeho nadstavby a príslušenstvo ako napr. žeriavová dráha so žeriavom, schodiskové priestory, prístrešky a strešné príslušenstvo. PEM navrhuje a realizuje tieto doplnky spolu s mnohými inovatívnymi a kvalitu zaručujúcimi parntermi. Pri tom je dôležité, aby jednotlivé komponenty boli vhodné v celkovom kontexte haly ako aj z hľadiska stavebno-fyzikálneho, požiarno-bezpečnostného a funkčného.

Brány, dvere

Veľkosť a tvar halových brán a dverí závisí od parametrov ako sú frekvencia otvárania, poloha v objekte, požiadavky na protipožiarnu odolnosť alebo svetelnú priepustnosť. S ohľadom na tieto požiadavky navrhujeme optimálne riešenie či už sekčných, rolovacích, posuvných alebo protipožiarnych brán.

Okná

Pri oknách a presvetľovacích pásoch ponúkajú výrobcovia rozmanité materiály, svetelnú priepustnosť a funkcie,od polykarbónových neizolovaných zasklení, cez plastové alebo hliníkové okná až po konštrukcie so stĺpikmi a priečnikmi pre veľkoplošné zasklenie, či presvetľovacie pásy s čírim alebo profilovaným sklom, alebo polykarbónovým zasklením.