Nákup

Zamestnanci oddelenia nákupu spoločnosti PEM spoľahlivo zabezpečia nákup jednotlivých komponentov u starostlivo vybratých dodávateľov za výhodných obchodných podmienok v najlepšej kvalite, dodržiavajúc lehoty časového harmonogramu.

Andreas Derndorfer

Nákup - vedenie

Gerhard Katzenhofer

Nákup

Sabine Steinbichler

Nákup

Julia Reindl

Nákup