IT

Aplikácia a starostlivosť o sofwarové riešenia najnovšej generácie, ako aj zálohovanie dát všetkých odvetví našej spoločnosti sú základným kameňom našej dôveryhodnosti vo vzťahu k našim klientom.

Ing. Manfred Pirner

IT-Vedenie