Sanace

Pro každého podnikatele nebo firmu nastane čas, aby se zamyslel nad vhledem a technickým stavem své provozovny. Sanace budov je na řadě i v případě, kdy se mění účel a využití stávající budovy.

PEM zmodernizuje konstrukce vaší stávající budovu do nového stavu. Například:

  • opláštění střechy a fasád
  • ploché střechy
  • plechové střechy
  • střechy s azbestocementovláknitou krytinou
  • fasádní boletické panely

Vaši budovu při sanaci posuzujeme jako celek:

  • těsnost
  • tepelná izolace
  • stavební fyzika
  • statika

s ohledem na stav současné vědy a techniky.

Realizovali jsme již řadu náročných rekonstrukcí, vestaveb a přestaveb stávajících výrobních provozů.

Navrhneme Vám konstrukční řešení a ekonomické provedení pro Vaše průmyslové, sportovní, výrobní a další haly.

PEM Restyle

Vaše podnikání se neustále mění. Vaše provozní vybavení včetně budouv by se mělo měnit a růst současně s Vaším podnikáním.

Jak při stavebních úpravách objektu (například vestavby plošin, schodiště, mezipatram jeřábové dráhy) tak při plánovaném rozšiřování prostor Vám tým firmy PEM nabízí nejoptimálnější vyvážené technické a ekonomické řešení.

Zachování hodnoty pomocí renovace

S růstem a vývojem podniků vznikají požadavky na úpravu stávajících budov na současný nejnovější technický standard.

Dle našich zkušeností vykazují stávající haly již po 15-20 letech zjevné opotřebení nebo neodpovídají aktuálním standardům z pohledu energetické náročnosti.

Cílená renovace zabezpečuje zachování hodnoty budovy a zároveň umožňuje v následujících letech snížení provozních nákladů.

Specializovali jsme se na oblast modernizace hal a známe problémy, které vznikají při plánování stavebních úprav nebo rozšíření. S tímto know-how je PEM Buildings tým k dispozici stavebníkovi jako zkušený partner pro renovace.

Stavební objekty bereme v úvahu komplexně z hlediska jejich vodotěsnosti, tepelně – izolačních vlastností, stavební fyziky a statiky a posuzujeme jejich stav s ohledem na aktuální standardy a technické možnosti. Právě renovace fasád a střech zhodnocují stávající haly jak esteticky, tak navíc i z tepelně izolačního hlediska.

Naše složka výrobků (produktů) nabízí podrobné informace k renovaci hal prostřednictvím PEM Buildings