PEM Restyle

Vaše podnikání se neustále mění. Vaše provozní vybavení včetně budouv by se mělo měnit a růst současně s Vaším podnikáním.

Jak při stavebních úpravách objektu (například vestavby plošin, schodiště, mezipatram jeřábové dráhy) tak při plánovaném rozšiřování prostor Vám tým firmy PEM nabízí nejoptimálnější vyvážené technické a ekonomické řešení.

Zachování hodnoty pomocí renovace

S růstem a vývojem podniků vznikají požadavky na úpravu stávajících budov na současný nejnovější technický standard.

Dle našich zkušeností vykazují stávající haly již po 15-20 letech zjevné opotřebení nebo neodpovídají aktuálním standardům z pohledu energetické náročnosti.

Cílená renovace zabezpečuje zachování hodnoty budovy a zároveň umožňuje v následujících letech snížení provozních nákladů.

Specializovali jsme se na oblast modernizace hal a známe problémy, které vznikají při plánování stavebních úprav nebo rozšíření. S tímto know-how je PEM Buildings tým k dispozici stavebníkovi jako zkušený partner pro renovace.

Stavební objekty bereme v úvahu komplexně z hlediska jejich vodotěsnosti, tepelně – izolačních vlastností, stavební fyziky a statiky a posuzujeme jejich stav s ohledem na aktuální standardy a technické možnosti. Právě renovace fasád a střech zhodnocují stávající haly jak esteticky, tak navíc i z tepelně izolačního hlediska.

Naše složka výrobků (produktů) nabízí podrobné informace k renovaci hal prostřednictvím PEM Buildings