Support

Ako Vám môžem pomôcť?

Kontaktná osoba

Martin Priputnik

Interní/externí zamestnanci

martin.priputnik@pem.com
055/466 5875

Formulár bol úspešne odoslaný.

Zodpovedná osoba Vás bude čoskoro kontaktovať.

Bohužiaľ pri odosielaní nastala chyba.

Prosím skúste neskôr.

Work in progress

PEM Upgrade

Pre každého podnikateľa nastane čas, aby sa zamyslel nad vekom a stavom svojej prevádzkovej budovy.

Sanácia budov ja na rade aj v prípade, ak sa účel budovy bude meniť.

PEM vynoví vašu jestvujúcu budovu

 • Fasády a strechy

• Ploché strechy

• Plechové strechy

• Strechy s cementovláknitou krytinou

Berieme do úvahy vašu budovu ako celok

• Vodotesnosť

• Tepelnotechnické vlastnosti

• Stavebnú fyziku

• Statika

s ohľadom na stav techniky.

 

Prestavba hál

PEM

Vaše podnikanie sa môže neustále meniť. Vaše existujúce prevádzkové vybavenie sa môže s budúcimi výzvami neustále vyvíjať. Či už sú to štrukturálne zmeny objektu napr. ( rozdelenie vnútorného priestoru plošne alebo vyškovo, pripadne osadenie vnútorného žeriavu, atď. ) alebo je to harmonické rozšírenie. Tým expertov firmy PEM Vám ponúka technicky a ekonomicky najoptimálnejšie vyvážené riešenia.