Ako Vám môžem pomôcť?

Kontaktná osoba

Formulár bol úspešne odoslaný.

Zodpovedná osoba Vás bude čoskoro kontaktovať.

Bohužiaľ pri odosielaní nastala chyba.

Prosím skúste neskôr.

Work in progress

PEM Upgrade

Pre každého podnikateľa nastane čas, aby sa zamyslel nad vekom a stavom svojej prevádzkovej budovy.

Sanácia budov ja na rade aj v prípade, ak sa účel budovy bude meniť.

PEM vynoví vašu jestvujúcu budovu

  • Fasády a strechy
  • Ploché strechy
  • Plechové strechy
  • Strechy s cementovláknitou krytinou

Berieme do úvahy vašu budovu ako celok

  • Vodotesnosť
  • Tepelnotechnické vlastnosti
  • Stavebnú fyziku
  • Statika

s ohľadom na stav techniky.

PEM Restyle

Vaše podnikanie sa môže neustále meniť. Vaše existujúce prevádzkové vybavenie sa môže s budúcimi výzvami neustále vyvíjať. Či už sú to štrukturálne zmeny objektu napr. ( rozdelenie vnútorného priestoru plošne alebo vyškovo, pripadne osadenie vnútorného žeriavu, atď. ) alebo je to harmonické rozšírenie. Tým expertov firmy PEM Vám ponúka technicky a ekonomicky najoptimálnejšie vyvážené riešenia.

Zachovanie hodnoty vďaka sanácii

V rozvýjajúcich sa podnikových štruktúrach sa stále vynára požiadavka, aby jestvujúce budovy a zariadenia dosahovali najnovšie technické parametre. Zo skúseností vieme, že už po 15 – 20 rokoch vykazujú jestvujúce budovy známky opotrebenia alebo nespĺňajú z hľadiska prevádzkových nákladov aktuálne štandardy.

Vhodná sanácia zaistí zachovanie hodnoty budovy a umožní aj v nasledujúcich rokoch efektívne a ekonomicky výhodné využívanie.
 
Zamerali sme sa na oblasť sanácií hál a poznáme výzvy, ktoré vyplývajú z rôznych  požiadaviek na zmenu a vylepšenia. S týmto Know-how je tím PEM Buildings k dispozícii svojim klientom ako skúsený partner v oblasti sanácií.
 
Stavebné objekty berieme do úvahy komplexne z hľadiska ich vodotesnosti, tepelno-izolačných vlastností, stavebnej fyziky a statiky, a posudzujeme ich stav s ohľadom na aktuálne štandardy a technické možnosti. Práve sanácia obalových konštrukcií striech a stien pridáva na hodnote budov nielen opticky, ale aj z tepelnotechnického hľadiska.
 
V priečinku Produkty (Link ku Download) ponúka detailné informácie týkajúce sa sanácií hál spoločnosťou PEM Buildings.