Support

Ako Vám môžem pomôcť?

Kontaktná osoba

Martin Priputnik

Interní/externí zamestnanci

martin.priputnik@pem.com
055/466 5875

Formulár bol úspešne odoslaný.

Zodpovedná osoba Vás bude čoskoro kontaktovať.

Bohužiaľ pri odosielaní nastala chyba.

Prosím skúste neskôr.

Služby

Spoľahlivý partner pre priemyselnú a komerčnú výstavbu hál.

Spoločnosť PEM Buildings má mnohoročné skúsenosti v oblasti novostavieb a rekonštrukcií oceľových hál pre priemyselné a komerčné účely. Zrealizovali sme tisíce projektov, vďaka ktorým sa nám podarilo presvedčiť investorov a projektantov o našich schopnostiach, kompetentnosti a spoľahlivosti .

Naše včasné zapojenie do projektov nám umožňuje ponúknuť investorom a projektantom naše Know-how, a tým aj spoločne nájsť optimálne riešenie.

Vo všeobecnosti naša práca začína od hornej hrany základových konštrukcií. V prípade potreby sme k dispozícii aj ako skúsený a spoľahlivý generálny dodávateľ, t.j. ponúkame komplexné riešenia stavby.

Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na základe vašich individuálnych požiadaviek. Prosím, vyplnte náš formulár, ktorý zahŕňa vaše požiadavky na projekt, alebo nás kontaktujte telefonicky alebo cez E-Mail.

Viac informácií ohľadom našich hál nájdete pod PEM Highlights.

.
 

Nosný systém

Vysoká funkčnosť a hospodárnosť

Voľba optimálneho nosného systému zaručuje z hľadiska funkčnosti ale aj hospodárnosti to najlepšie riešenie. Nosná konštrukcia – či už zvárané profily s premenlivým prierezom, priehradové konštrukcie, SIN-nosníky s vlnitou stenou, valcované oceľové profily alebo železobetónové stĺpy s vrstvenými drevenými trámami - významne ovplyvňuje vzhľad haly. Vhodnosť, toho ktorého nosného systému, je ovplyvnená mnohými faktormi:


• Rozpätie
• Výška stavby
• Vlastnosti podkladnej pôdy
• Spôsob zakladania
• Zaťaženie snehom
• Rozostupy nosných rámov
• Príslušenstvo (žeriavová dráha atď.)
 

Funkčné oceľové konštrukcie

Podľa individuálnych požiadaviek navrhujeme aj oceľové plošiny, konštrukcie pre osadenie rôznych zariadení, stožiarové konštrukcie, potrubné mosty atď.

Opláštenie

Ťiež pri záverečnej fáze Vašich stavieb Vám pomôže spoločnosť PEM Buildings, pri výbere vhodných materiálov.

Stenový plášť:

 • Dvojvrstvová stenová konštrukcia s vloženou tepelnou izoláciou
 • Sendvičové panely s PU – izolačnou penou alebo minerálnou vlnou, horizontálne alebo vertikálne uložené (s viditeľným alebo skrytým pripevnením, sínusová vlna alebo mikroprofilácia).
 • Kazetové steny s tepelnou izoláciou a vonkajšou vrstvou, trapez – alebo sínusová vlna horizontálne alebo vertikálne uložená (hladké vnútorné ukončenie, uloženie bez stenových paždíkov do vzdialeností väzníkov cca. 10 m).
 • Pórobetón s úplnou tepelnou izoláciou.

 

Strešný plášť:

 
 • Jednovrstvová krytina z trapézového plechu (doplnená o anti-kondenzačný náter)
 • Podvesená tepelná izolácia
 • Dvojvrstvová krytina z trapézového plechu s vloženou tepelnou izoláciou
 • Sendvičové panely s PU – izolačnou penou alebo minerálnou vlnou
 • Drážkované (falcované) strechy
 • Fóliové strechy
 • LEGATO-Oblúkové strechy

 

Legato – oblúková strecha

S oblúkovou strechou LEGATO ponúka spoločnosť PEM Buildings konštrukciu strechy, ktorá kladie dôraz na architektonickú eleganciu a ľahkosť a zároveň umožňuje ekonomický spôsob výstavby.

Oblúková strecha LEGATO ponúka univerzálne možnosti využitia.
Od prestrešenia voľných plôch a parkovísk, cez nevykurované skladové haly až po zastrešenie výrobných a prevádzkových budov. Systém je šitý na mieru pre každý projekt samostatne. Tím PEM Buildings je svojim zákazníkom k dispozícii svojimi skúsenosťami a návrhmi na implementáciu.

LEGATO – oblúková strecha je mimoriadne vhodná aj pre sanácie plochých striech a garantuje dokonalú vodotesnosť na desaťročia. Montáž oblúkovej strechy je možná za plnej prevádzky objektu a za veľmi krátku dobu. Odstránenie existujúcej strešnej krytiny zvyčajne nie je potrebné. Vďaka nízkej konštrukčnej hmotnosti oblúková strecha LEGATO zaťažuje existujúcu konštrukciu budovy len minimálne.

Nadstavby, príslušenstvo

Nadstavby

Významnou súčasťou funkčného diela sú jeho nadstavby a príslušenstvo ako napr. žeriavová dráha so žeriavom, schodiskové priestory, prístrešky a strešné príslušenstvo. PEM navrhuje a realizuje tieto doplnky spolu s mnohými inovatívnymi a kvalitu zaručujúcimi parntermi. Pri tom je dôležité, aby jednotlivé komponenty boli vhodné v celkovom kontexte haly ako aj z hľadiska stavebno-fyzikálneho, požiarno-bezpečnostného a funkčného.

Príslušenstvo

Prirodzené presvetlenie cez strešnú konštrukciu je najefektívnejším spôsobom ako zabezpečiť v hale denné svetlo. K tomu slúži priebežný presvetľlovací pás – svetlík, ktorý môže byť konštrukčne navrhnutý napr. od hrebeňa strechy k okapu alebo pozdĺž hrebeňa strechy. Pre každodenné odvetranie sú do svetlíkov integrované protipožiarne klapky. Alternatívou alebo doplnkom pásových svetlíkov sú bodové svetlíky, ktoré slúžia k lokálnemu presvetleniu objektov.Tieto svetlíky môzu slúžiť k odvádzaniu dymu v prípade požiaru alebo k odvetraniu objektu.

Brány, dvere

Veľkosť a tvar halových brán a dverí závisí od parametrov ako sú frekvencia otvárania, poloha v objekte, požiadavky na protipožiarnu odolnosť alebo svetelnú priepustnosť. S ohľadom na tieto požiadavky navrhujeme optimálne riešenie či už sekčných, rolovacích, posuvných alebo protipožiarnych brán.

Okná

Pri oknách a presvetľovacích pásoch ponúkajú výrobcovia rozmanité materiály, svetelnú priepustnosť a funkcie,od polykarbónových neizolovaných zasklení, cez plastové alebo hliníkové okná až po konštrukcie so stĺpikmi a priečnikmi pre veľkoplošné zasklenie, či presvetľovacie pásy s čírim alebo profilovaným sklom, alebo polykarbónovým zasklením.

Ceny

Vaša individuálna cenová ponuka

Výstavba novej budovy pozostáva z viacerých krokov. Jedna z prvých otázok, ktorú si na začiatku ako investor položíte je: Ako zistím výšku nákladov na výstavbu mojej novej budovy?

Haly od PEM Buildings sú vždy navrhované na základe individuálnych požiadaviek a potrieb našich klientov. Cena novej budovy tým pádom závisí od viacerých rôznych faktorov, ako napríklad miesto stavby a s tým súvisiace zaťaženie snehom a vetrom, účel budovy a stupeň vybavenosti.
 
Na vypracovanie orientačnej ceny vášho projektu, potrebujú odborníci v PEM Buildings len zopár vstupných údajov. Ozvite sa nám ešte dnes a zakrátko obdržíte vašu individuálnu ponuku.
 

Aby sme vám pomohli vypracovať celkový ropočet vášho stavebného diela, v PEM Buildings sme na základe našich 40-ročných skúseností pre vás vypracovali bezplatný kontrolný zoznam. 

Radi vám pošleme náš kontrolný zoznam: 4 kroky k vášmu novému objektu.

Kontrolný zoznam obsahuje tie najdôležitejšie body pre návrh vašho nového objektu a dáva vám základ pre vypracovanie vášho rozpočtu.

Montované haly