Support

Ako Vám môžem pomôcť?

Kontaktná osoba

Martin Priputnik

Interní/externí zamestnanci

martin.priputnik@pem.com
055/466 5875

Formulár bol úspešne odoslaný.

Zodpovedná osoba Vás bude čoskoro kontaktovať.

Bohužiaľ pri odosielaní nastala chyba.

Prosím skúste neskôr.

 

Služby

Kompletný servis s vysokými nárokmi na kvalitu.

Ako generálny dodávateľ ponúka PEM Buildings svojim zákazníkom aj kompletnú dodávku prevádzkových budov vrátane:

• Zemných a betonárskych prác

• Vnútornej vybavenosti

• Elektro-,vodoinštalácií, sanity a vykrurovania

• Vonkajšie zariadenia 

PEM-koncept je aplikovateľný vo všetkych remeselných súčastiach stavby. Rozdiely medzi odbornými prácami sa vytrácajú. Vašu budovu chápeme a navrhujeme ako celok.
 
Našu efektivitu vám odovzdávame formou optimálneho priebehu počas projektových prác a značnou redukciou nákladov. Zodpovednosť z jednej ruky.
 

Projektovanie

Od prvotného návrhu až po odovzdanie hotového diela na kľúč

Ako skúsený generálny dodávateľ poznáme výzvy týkajúce sa novostavieb prevádzkových budov.Vďaka špičkovému návrhu a optimalizácii prierezov vyvíjame časovo a nákladovo efektívne projekty, s minimálnymi nárokmi na dodatočnú koordináciu zo strany stavebníka. Pre zabezpečenie optimálneho návrhu preto odporúčame naše včasné zapojenie do plánovacieho procesu.

 
Podobne je rozhodujúce optimálne umiestnenie stavebného objektu v rámci pozemku, rešpektujúc požiadavky stavebného zákona, ale aj s ohľadom na logistické požiadavky výstavby.
 
V súlade so všetkými zákonnými predpismi a normami (požiarnobezpečnostnými, protihlukovými, tepelnoizolačnými, BOZP, atď .) navrhujeme v úzkej spolupráci so zákazníkom optimálny design novej budovy. V úzkej spolupráci so zúčastnenými stavebnými úradmi spracujeme následne príslušné potrebné dokumenty a klienta sprevádzame až po stavebné povolenie.
 
Ako generálny dodávateľ ponúka PEM Buildings svojim zákazníkom zhotovenie prevádzkových budov ako kompletného diela, vrátane zemných prác, základových konštrukcií, vnútorného vybavenia, inštalácie elektrorozvodov, komplet technických zariadení (voda, plyn, kúrenie, kanalizácia) vonkajšieho príslušenstva až po na kľúč hotovej stavby pri odovzdaní klientovi.