konstrukce

Variabilita a hospodárnost

Volba optimálního nosného systému je důležitá pro nalezení nejlepšího řešení z hlediska funkce a hospodárnosti.

Ocelová nosná konstrukce může být provedena z více variant - ze svařovaných ocelových plnostěnných rámů, z nosníků s vlnitou stojinou nebo z válcovaných profilů.

 

Výběr nejvhodnějšího nosného systému je ovlivněn mnoha faktory:

 

  • Rozpětí nosného rámu
  • Výška haly
  • Zatížení sněhem
  • Vzdálenost nosných rámů
  • Požadavky na jeřábové dráhy
  • Způsob založení objektu - základy

Z čeho se ocelová konstrukce skládá?

Základním prvkem systému jsou svařované plnostěnné ocelové rámy volného rozpětí nebo s vnitřními mezipodporami. Ocelová konstrukce dále obsahuje štítové stěny, střešní a stěnové zavětrování, rámy pro vrata, okna, dveře a střešní světlíky. Střešní vaznice a stěnové paždíky jsou vyrobeny z ocelových za studena tvarovaných pozinkovaných profilů.

 

Montáž ocelové konstrukce

Montáž ocelové konstrukce na stavbě provádíme výhradně sešroubováním, konstrukce se nesvařuje na místě. Montážní práce probíhají tedy rychle a nedochází k poškození antikorozní ochrany konstrukce.

 

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí

Ocelové díly chráníme proti korozi základním a krycím nátěrem v barevném odstínu podle vašeho výběru nebo kompletním žárovým pozinkováním celé nosné konstrukce.

 

Protipožární odolnost ocelové konstrukce

Ocelovou nosnou konstrukci je možno požárním výpočtem navrhnout na požární odolnost 15 minut.

Při požadavku na vyšší požární odolnost je konstrukce navíc opatřena protipožárním nátěrem nebo obkladem.