VEDENÍ SPOLEČNOSTI:

Každodením úsilím vedení společnosti PEM je být důvěryhodným partnerem pro zákazníky, dodavatele a spolupracovníky.

Mag. Thomas Ennsberger

Jednatel společnosti

Bmstr. Peter Urban

Prokurista

Dipl.Ing. Günter Reisinger

Prokurista, Vedení – technický úsek