konštrukcia

Vysoká funkčnosť a hospodárnosť

Voľba optimálneho nosného systému zaručuje z hľadiska funkčnosti ale aj hospodárnosti to najlepšie riešenie. Nosná konštrukcia – či už zvárané profily s premenlivým prierezom, priehradové konštrukcie, SIN-nosníky s vlnitou stenou, valcované oceľové profily alebo železobetónové stĺpy s vrstvenými drevenými trámami - významne ovplyvňuje vzhľad haly. Vhodnosť, toho ktorého nosného systému, je ovplyvnená mnohými faktormi:


• Rozpätie
• Výška stavby
• Vlastnosti podkladnej pôdy
• Spôsob zakladania
• Zaťaženie snehom
• Rozostupy nosných rámov
• Príslušenstvo (žeriavová dráha atď.)

Funkčné oceľové konštrukcie

Podľa individuálnych požiadaviek navrhujeme aj oceľové plošiny, konštrukcie pre osadenie rôznych zariadení, stožiarové konštrukcie, potrubné mosty atď.