Nadstavby

Nadstavby

Významnou súčasťou funkčného diela sú jeho nadstavby a príslušenstvo ako napr. žeriavová dráha so žeriavom, schodiskové priestory, prístrešky a strešné príslušenstvo. PEM navrhuje a realizuje tieto doplnky spolu s mnohými inovatívnymi a kvalitu zaručujúcimi parntermi. Pri tom je dôležité, aby jednotlivé komponenty boli vhodné v celkovom kontexte haly ako aj z hľadiska stavebno-fyzikálneho, požiarno-bezpečnostného a funkčného.

Príslušenstvo

Prirodzené presvetlenie cez strešnú konštrukciu je najefektívnejším spôsobom ako zabezpečiť v hale denné svetlo. K tomu slúži priebežný presvetľlovací pás – svetlík, ktorý môže byť konštrukčne navrhnutý napr. od hrebeňa strechy k okapu alebo pozdĺž hrebeňa strechy. Pre každodenné odvetranie sú do svetlíkov integrované protipožiarne klapky. Alternatívou alebo doplnkom pásových svetlíkov sú bodové svetlíky, ktoré slúžia k lokálnemu presvetleniu objektov.Tieto svetlíky môzu slúžiť k odvádzaniu dymu v prípade požiaru alebo k odvetraniu objektu.

Brány, dvere

Veľkosť a tvar halových brán a dverí závisí od parametrov ako sú frekvencia otvárania, poloha v objekte, požiadavky na protipožiarnu odolnosť alebo svetelnú priepustnosť. S ohľadom na tieto požiadavky navrhujeme optimálne riešenie či už sekčných, rolovacích, posuvných alebo protipožiarnych brán.

Okná

Pri oknách a presvetľovacích pásoch ponúkajú výrobcovia rozmanité materiály, svetelnú priepustnosť a funkcie,od polykarbónových neizolovaných zasklení, cez plastové alebo hliníkové okná až po konštrukcie so stĺpikmi a priečnikmi pre veľkoplošné zasklenie, či presvetľovacie pásy s čírim alebo profilovaným sklom, alebo polykarbónovým zasklením.