Opláštenie

Ťiež pri záverečnej fáze Vašich stavieb Vám pomôže spoločnosť PEM Buildings, pri výbere vhodných materiálov.

Stenový plášť:

  • Dvojvrstvová stenová konštrukcia s vloženou tepelnou izoláciou
  • Sendvičové panely s PU – izolačnou penou alebo minerálnou vlnou, horizontálne alebo vertikálne uložené (s viditeľným alebo skrytým pripevnením, sínusová vlna alebo mikroprofilácia).
  • Kazetové steny s tepelnou izoláciou a vonkajšou vrstvou, trapez – alebo sínusová vlna horizontálne alebo vertikálne uložená (hladké vnútorné ukončenie, uloženie bez stenových paždíkov do vzdialeností väzníkov cca. 10 m).
  • Pórobetón s úplnou tepelnou izoláciou.

Strešný plášť:

  • Jednovrstvová krytina z trapézového plechu (doplnená o anti-kondenzačný náter)
  • Podvesená tepelná izolácia
  • Dvojvrstvová krytina z trapézového plechu s vloženou tepelnou izoláciou
  • Sendvičové panely s PU – izolačnou penou alebo minerálnou vlnou
  • Drážkované (falcované) strechy
  • Fóliové strechy