Opláštenie

Ťiež pri záverečnej fáze Vašich stavieb Vám pomôže spoločnosť PEM Buildings, pri výbere vhodných materiálov.

Stenový plášť:

 • Dvojvrstvová stenová konštrukcia s vloženou tepelnou izoláciou
 • Sendvičové panely s PU – izolačnou penou alebo minerálnou vlnou, horizontálne alebo vertikálne uložené (s viditeľným alebo skrytým pripevnením, sínusová vlna alebo mikroprofilácia).
 • Kazetové steny s tepelnou izoláciou a vonkajšou vrstvou, trapez – alebo sínusová vlna horizontálne alebo vertikálne uložená (hladké vnútorné ukončenie, uloženie bez stenových paždíkov do vzdialeností väzníkov cca. 10 m).
 • Pórobetón s úplnou tepelnou izoláciou.

Strešný plášť:

 • Jednovrstvová krytina z trapézového plechu (doplnená o anti-kondenzačný náter)
 • Podvesená tepelná izolácia
 • Dvojvrstvová krytina z trapézového plechu s vloženou tepelnou izoláciou
 • Sendvičové panely s PU – izolačnou penou alebo minerálnou vlnou
 • Drážkované (falcované) strechy
 • Fóliové strechy
 • LEGATO-Oblúkové strechy

Legato – oblúková strecha

S oblúkovou strechou LEGATO ponúka spoločnosť PEM Buildings konštrukciu strechy, ktorá kladie dôraz na architektonickú eleganciu a ľahkosť a zároveň umožňuje ekonomický spôsob výstavby.

Oblúková strecha LEGATO ponúka univerzálne možnosti využitia.
Od prestrešenia voľných plôch a parkovísk, cez nevykurované skladové haly až po zastrešenie výrobných a prevádzkových budov. Systém je šitý na mieru pre každý projekt samostatne. Tím PEM Buildings je svojim zákazníkom k dispozícii svojimi skúsenosťami a návrhmi na implementáciu.

LEGATO – oblúková strecha je mimoriadne vhodná aj pre sanácie plochých striech a garantuje dokonalú vodotesnosť na desaťročia. Montáž oblúkovej strechy je možná za plnej prevádzky objektu a za veľmi krátku dobu. Odstránenie existujúcej strešnej krytiny zvyčajne nie je potrebné. Vďaka nízkej konštrukčnej hmotnosti oblúková strecha LEGATO zaťažuje existujúcu konštrukciu budovy len minimálne.