Statika

Statika

Naši statici navrhnú optimálnu nosnú sústavu pre Vašu budovu v súlade s platnými normami a predpismi, ako aj rešpektujúc požiadavky príslušných úradov.

Dipl.Ing. Günter Reisinger

Prokurista, Vedenie - technický úsek

Dipl. Ing. Milos Sabo

Statika

Dipl. Ing. Reinhard Voggeneder

Statika