Vedenie spoločnosti: Konateľ / Predaj

Každodenným úsilím vedenia spoločnosti PEM je uspokojiť požiadavky a potreby svojich klientov, dodávateľov a zamestnancov.

Management / Sales

Martin Priputnik

Vedenie spoločnosti Konateľ/Predaj

Gabriela Stasakova

Odbyt - asistent