Montáž

Naši odborníci v oblasti montáže zabezpečia optimálnu prípravu staveniska, priebeh montáže v súlade s časovým harmonogramom, pričom kladú dôraz na bezpečnosť svojich zamestnancov ako aj všetkých zúčastnených na stavebnom procese.

Ing. Helmut Voglhofer

Vedenie montáže

Eva Wohlmuth

Asistent montáže

Engelbert Elsnigg

Vedenie montáže

Herbert Lasslberger

Vedenie montáže

Wolfgang Wiener

Vedenie montáže

Dietmar Kern

Zásobovanie/údržba

Ludwig Temper

Zásobovanie