Učtáreň - Personálne oddelenie

Zamestnanci oddelenia účtovníctva a ľudských zdrojov sa postarajú o bezproblémový platobný styk, účtovníctvo, ročné zúčtovania a iné administratívne úlohy vo vzťahu k personálu.

Günther Heininger

Účtovná evidencia

Ingrid Derndorfer

Učtáreň - Personálne oddelenie

Gertrude Wurm

Učtáreň

Sophie Huber

Učtáreň - praktikant